Hoe faciliteer je urban sports als overheid? De gemeentelijke visie op Urban Sports.

Urban sports is een kans, voor gemeenten, om jongeren in beweging te brengen en houden. De grote vraag is vaak, hoe zij deze sporten op een passende manier kunnen faciliteren. Maxi Sellering heeft in het handboek: Urban Sports - hoe sportende jongeren zichzelf organiseren en gemeenten dat kunnen stimuleren, ondersteunen en faciliteren, de ervaringen en inzichten uit het project en uit veel andere initiatieven en experts uit het hele land verzameld. 

Nine Yards Hengelo skateparks design ontwerpen

Maxi Sellering, urban sports expert

Maxi was projectleider van 2018 tot 2021, van het innovatieproject 'Urban Sports Coalition' (USC), van NOC*NSF. Een samenwerking van de KNGU, de KNWU en het Sportbedrijf Arnhem. Daarin werd onderzocht en getest hoe je urban sports als overheid kan faciliteren. Met als doelstelling om jongeren in beweging te krijgen en houden. Inmiddels is Maxi als Head of International Developments and Relations bij de Nederlandse Stichting 3X3 Unites aan de slag en houdt zij zich vooral bezig met internationale projecten, die 3X3 Basketball gebruiken om jongeren perspectieven en kansen te bieden. Zij deelt haar kennis met ons.

Urban sport creëert kansen voor gemeenten 

Urban Sports heeft een sterke opmars gemaakt en wordt door veel gemeenten gezien als kans, om jongeren in beweging te brengen en houden. De grote vraag is vaak; hoe zij deze niet traditionele sporten op een passende manier kunnen faciliteren. De klassieke manier van verenigingsondersteuning en sportstimulering is niet passend voor deze sporten. Zij werken met de vrijheid en een fluïde manier van organiseren, met en door een community. Het verliest de kracht van organiseren als je een traditionele structuur van afdwingt. Denk aan: bestuursvergaderingen, verantwoordelijken aanstellen en notulen etc.

Deze sporten draaien om het verleggen van je eigen grenzen, in een community en met gedeelde waarden. Het is meer een lifestyle dan een sport (muziek, video, socials etc.). Daarom heeft het niet alleen een sportlocatie, maar een groeiruimte nodig. Het mooie is dat je alles in de sporten kwijt kan: al je talenten en alle dingen die je lastig vindt.

Voor gemeenten is urban sports voor verschillende reden interessant:

  1. Urban sports is onderdeel van een belangrijke jeugdcultuur, van deze tijd en daarmee een manier om met de jeugd in verbinding te zijn.
  2. Urban sports bevordert het bewegen.
  3. Dankzij urban sports wordt de openbare ruimte op een andere manier gebruikt en breng je daarmee bewegen in het hart van een gemeente of regio.
  4. Urban sports draagt bij aan de leefbaarheid van een stad, omdat het reuring en ondernemerschap stimuleert.
  5. Het vormt jongeren fysiek en mentaal. Urban sports draait om vallen en opstaan, om het verleggen van je eigen grenzen, maar ook om gedeelde waarden.
  6. Ten slotte, is urban sports divers en daarmee creëert het een kans voor inclusiviteit.

The Urban way of working

Urban sports wordt op een andere manier georganiseerd, dat vraagt van de gemeente om kaders los te laten en open, met de doelgroep, nieuwe ideeën aan te durven. Dat kan in de vorm van ruime vergunningen, een andere manier van communiceren, door het aanbieden van experimenteerruimte, initiatief fondsen óf het anders inrichten van de openbare ruimte. Bij het faciliteren van Urban sports is het vooral belangrijk om het samen met de doelgroep te doen. Zonder eigenaarschap van de doelgroep worden locaties niet gebruikt en is het zonde van het geld en de energie. De jongeren moeten betrokken worden.

Deze doelgroep is vaak heel open en toegankelijk. Het vertrekpunt is simpelweg om open en luisterend in gesprek te gaan. Zo breng je de sporters, initiatieven en geschikte bestaande hardware in kaart. Het is handig om een centraal aanspreekpunt binnen de gemeente te hebben, want de lokale overheden en hun werkwijze liggen ver van de urban sports leefwereld. Er is in beide richtingen vaak een vertaalslag nodig. Daarnaast is voldoende draagvlak heel belangrijk. Denk dan niet alleen aan wat er in een wijk en gemeente speelt. Maar creëer medestanders, door met urban sporters interessante inhoud te delen en henzelf het verhaal te laten vertellen. Het gaat om het slim verbinden van alle stakeholders, niet alleen te denken in geschikte hardware en samen te kijken naar waar duurzame activatie, met en door de community, mogelijk is. Zo bereik je juist die grote groep jongeren en bied je ze perspectief.

Urban sports als adviseur van openbare ordening

Urban sports kent een holistische benadering, dat is ook handig om vanuit de gemeente te doen. Kies daarom voor een brede samenwerking binnen de gemeente. Dan kan je urban sports echt gebruiken om kansen voor jongeren te creëren. Via urban sports kan je ‘bewegen op een andere manier’ meenemen in je gemeente. Bijvoorbeeld als een aspect voor openbare ordening: als je een centrale plein gaat inrichten, kunnen juist mensen uit de scene; die verstand hebben van de doelgroep en van het aanleggen van beweegruimtes, meedenken hoe je creatief bewegen en urban sports in een ontwerp meeneemt. Zo als bijvoorbeeld op het station van Hengelo.

Urban sports biedt veel kansen voor gemeenten om jongeren kansen te bieden, hen in beweging te brengen, en houden. Het biedt meerwaarde voor de leefbaarheid van een gemeente. Ga vooral gewoon aan de slag en zet de doelgroep daarin centraal. Doe het echt met hen samen en laat ruimte voor experimenteren. Durf bewegen breder te trekken en vanuit andere sectoren aan te vliegen.

Maxi Sellering

Maxi Sellering

Head of International Relations & Development at 3X3 UNITES