Skateboardvriendelijke stadsontwerpen: de weg naar innovatieve openbare ruimte

Jesper Kuipers, onderdeel van het Nine Yards team, schreef het essay 'Beyond concrete boxes:  Skateboarding, Landscape  Architecture, and Urban space'. Wij doken in op de vraag uit zijn essay: "Wat levert het ons op, als skateboarders niet worden ontmoedigd, gecriminaliseerd of gedwongen worden om te vertrekken, maar in plaats daarvan actief worden betrokken, ondersteund en uitgenodigd om bij te dragen aan het ontwerp en de ontwikkeling van die ruimtes?"

Skatepark Lansingerland Bleiswijk Nine Yards Skateparks Urban Sports Parks

In de dynamische en steeds evoluerende stedelijke omgevingen van vandaag is het essentieel om na te denken over de inclusiviteit van openbare ruimtes. Een groeiende beweging pleit voor de integratie van skateboarders in het ontwerp en de ontwikkeling van stadslandschappen. We verkennen de mogelijkheden van skateboardvriendelijke stadsontwerpen en pleiten voor de ontwikkeling van geïntegreerde en inclusieve skatelandschappen, die de diversiteit van onze steden weerspiegelen.

Transformatie van openbare ruimtes

Wat zou er gebeuren als skateboarders niet langer werden ontmoedigd, gecriminaliseerd of gedwongen om openbare ruimtes te verlaten, maar in plaats daarvan actief werden ondersteund en uitgenodigd om bij te dragen aan het ontwerp van die ruimtes? Deze vraag vormt de kern van een groeiende discussie over de transformatie van openbare ruimtes. Het gaat hier niet alleen om skateboarders, maar ook om de bredere vraag hoe we diverse gebruikersgroepen integreren en een gevoel van gemeenschap bevorderen in onze steden.

Het belang van wisselwerking tussen mens en omgeving

Het bereiken van een interactie tussen skateboarders en de openbare omgeving leidt tot innovatieve en "ruimdenkende" openbare ruimtes. Dit betekent ruimtes die kansen bieden voor discussie, deliberatie en spontane ontmoetingen tussen mensen met diverse standpunten. Het gaat om het creëren van stedelijke ruimtes, waarin sociale interactie wordt aangemoedigd en waar contact met andere identiteiten ontstaat en begrip tussen stadsbewoners bevordert. 

Van mono-functie naar multifunctionaliteit

Een belangrijk punt van zorg is de mono-functionele aard van traditionele skateparken, die alleen maar de enkelvoudige perceptie van openbare ruimte versterken. In plaats van skateboarden te beperken tot afgesloten skateparken, pleiten we voor het ontwikkelen van multifunctionele skatelandschappen die de interactie tussen skateboarders en niet-skateboarders bevorderen. Deze plekken moeten een breed scala aan activiteiten en interesses omvatten, waardoor diverse gemeenschappen kunnen samenkomen en gedijen. Zoals de Urban Sport parken in Zwijndrecht en Roosendaal.

De rol van landschapsarchitecten

Landschapsarchitecten spelen een cruciale rol bij het vormgeven van deze skateboardvriendelijke stadsontwerpen. Door fysieke veranderingen aan te brengen in openbare ruimtes integreren ze skatevriendelijke elementen, zoals gladde bestrating, richels, rails en overgangen. Bovendien kunnen ze een hybride ontwerpbenadering aannemen, die skateboarden integreert met andere activiteiten en gebruikers van openbare ruimtes.

Samenwerking en ambassadeurschap

Een integraal onderdeel van het proces is de samenwerking met belanghebbenden, waaronder skateboarders, lokale gemeenschappen, stadsfunctionarissen en andere stakeholders. Door skateboarders actief te betrekken bij het ontwerp- en besluitvormingsproces zorgen landschapsarchitecten ervoor dat hun behoeften en perspectieven worden overwogen. Bovendien kunnen ze pleiten voor beleidswijzigingen op gemeentelijk niveau, die skateboardvriendelijke stedelijke ontwerpen bevorderen en daarmee inclusie.

De eerste stap richting inclusieve openbare ruimtes

Het ontwikkelen van geïntegreerde en inclusieve skatelandschappen is niet alleen een kwestie van stadsplanning, maar ook van sociale rechtvaardigheid en inclusiviteit. Door skateboardvriendelijke stadsontwerpen te omarmen, vieren we de diversiteit van onze steden en creëren we ruimtes waarin iedereen zich welkom voelt en zich kan ontwikkelen. 

Door samen te werken en actie te ondernemen, kunnen we een positieve verandering teweegbrengen en steden creëren die echt van iedereen zijn.